Get Adobe Flash player
The official site of the project's partner

postheadericon Basic components

No translation.

Menedżer zadań

Menedżer ZadańStanowi uniwersalne narzędzie do automatycznej realizacji intencji klienta  w systemie. Z jednej strony komunikuje się z użytkownikiem, z drugiej z pozostałymi komponentami systemu, bez udziału których nie jest w stanie zrealizować powierzonego mu zadania.

Menedżer zadań składa się z kilku modułów współpracujących ze sobą poprzez ściśle zdefiniowane interfejsy. 
 
Słownik

SłownikSłownik, przechowuje pojęcia potrzebne do użycia usług opisanych w Entish. Umożliwia on także generowanie opisów interfejsów w WSDL oraz OWL.

 
Broker usług
Broker usługW systemie SOA-enT Broker Usług odpowiada za gromadzenie informacji o usługach aktualnie dostępnych w systemie oraz pośredniczy w pozyskiwaniu zobowiązań od usług mogących zrealizować intencję zgłoszoną przez zleceniodawcę (klienta, usługobiorcę). Zatem pełni on funkcję Rejestru Usług przechowującego i udostępniającego informacje o interfejsach zarejestrowanych usług, oraz funkcję Agenta Ofertowego odpytującego wybrane usługi o ich zobowiązania w odpowiedzi na daną intencję.
 
Planer
PlanerPlaner jest autonomicznym komponentem systemu SOA-enT, służącym do automatycznego generowania abstrakcyjnego planu realizacji zadania klienta. Planer po otrzymaniu żądania od Menadzera zadań odpytuje Słownik o dostępne Typy usług i na podstawie dopasowania Typów dokumentów wejściowych i wyjściowych tworzy abstrakcyjny plan realizacji zadania. Tak skonstruowany plan jest wysyłany w odpowiedzi do Menadżera zadań.
 
Repozytorium interfejsów
Repozytorium dokumentówRepozytorium dokumentów, przechowuje modele i skrypty, które są wykorzystywane podczas wyświetlania oraz przetwarzania dokumentów, a także ich konfigurację. System współpracuje z kreatorem, który generuje modele na podstawie pojęć zdefiniowanych w Słowniku. Aplikacja automatycznie aktualizuje dane w usługach.
Created: Saturday, 08 May 2010 11:57
Last Updated: Sunday, 28 September 2014 15:34