Get Adobe Flash player
Oficjalna strona partnera projektu

postheadericon OB4-5

Metody tworzenia interfejsu usługi z wykorzystaniem ontologii dziedzinowych

W systemie opartym na SOA, wiele z usług (w tym usługi związane z postępowaniem administracyjnym) będzie świadczonych przez osoby fizyczne. Z myślą o nich, w ramach projektu, powstaną Serwery Usług, które dzięki przyjaznemu GUI będą umożliwiały łatwe definiowanie wykonywanej działalności przez potencjalnego usługodawcę. Każdy Serwer Usług posiada moduły nazwane Menadżerami Usług (dla każdego typu usługi osobny Manager) odpowiedzialne za interakcję z innymi komponentami systemu SOA. Głównymi funkcjami Menadżera Usługi są:

  • publikacja usług świadczonych przez usługodawców w Rejestrze Usług;
  • odpowiadanie ofertami na zapytania od Agenta realizującego zadanie klienta;
  • odbieranie kontraktów oraz tworzenie i wysyłanie rachunków.

Z drugiej strony powinien być w systemie interfejs graficzny dla klienta (GUI) do formułowania przez niego zadań do wykonania w systemie. Taki GUI został nazwany Menadżerem Zadań. Odpowiada on również za monitorowanie wykonania zleconego zadania realizowanego według, stworzonego w tym celu, procesu biznesowego. Zadania są zlecane przez użytkownika, zatem Menadżer Zadań powinien operować w zrozumiałym dla niego języku. Proponowana architektura dla Menadżera Zadań zawierać będzie narzędzie do wspomagania użytkownika przy specyfikacji zadań na podstawie ontologii dziedzinowych.

Przyjęcie koncepcji usługi biznesowej w obszarze OB4 powoduje, że usługa jest opisywana na trzy sposoby, czyli posiada trzy interfejsy opisywane w trzech różnych językach: WSDL, OWL-S, oraz w Entish. Realizacja Menadżera Usługi wymaga więc jego dostosowania do tych trzech interfejsów. Zarówno Menadżer usługi jak i Menadżer Zadań, przewidziane do realizacji w tym zadaniu, wymagają specyfikacji konkretnych typów usług dostępnych w systemie, a więc konkretnych środowisk testowych, w których te usługi będą występować.

Utworzony: piątek, 28, maj 2010 12:10
Aktualizowany: sobota, 27, wrzesień 2014 18:37