Get Adobe Flash player
The official site of the project's partner

postheadericon About IPI

No translation.

Siedziba IPI PANInstytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) jest jedną z niewielu w Polsce wiodących placówek badawczych w dziedzinie Informatyki w zakresie badań objętych niniejszą ofertą. Instytut ma w swoim dorobku ważne eksperymentalne wdrożenia/implementacje oraz, jak przystało na placówkę badawczą, ceniony na świecie dorobek publikacyjny. W zakresie badań i wdrożeń objętych niniejszą ofertą IPI PAN ma najlepszych w Polsce specjalistów z dziedziny inżynierii lingwistycznej (automatyczna analiza tekstów języka naturalnego, wnioskowanie na podstawie informacji lingwistycznej, wyszukiwanie informacji z tekstów języka naturalnego) oraz komputerowych systemów wspomagania decyzji i metod analizy danych, w tym danych tekstowych (sieci bayesowskie i podobne, algorytmy gradacyjnej analizy danych, analiza danych zależnych, analiza danych o dużym wymiarze, algorytmy ewolucyjne i inne inspirowane biologicznie metody uczenia się oraz przetwarzania informacji niepewnej). Ostatnio w IPI PAN m.in. powstał anotowany morfosyntaktycznie korpus języka polskiego obejmujący ponad 100 mln. tekstów (zaprogramowano i zaimplementowano odpowiedni analizator morfologiczny, dezambiguator interpretacji morfosyntaktycznych oraz narzędzia do indeksowania i przeszukiwania korpusu); zrealizowano i przetestowano oryginalną wyszukiwarkę internetową z interfejsem prezentującym znalezione dokumenty w postaci mapy; opracowano i zaimplementowano nową propozycję eksperymentalnej technologii do opisu i kompozycji usług w środowisku internetowym; we współpracy z Rodan Systems S.A. oraz innymi jednostkami stworzono system inteligentnego zarządzania treścią w Internecie; opracowano wiele nowych algorytmów inteligentnej analizy danych.

Działalność badawcza IPI PAN rozwija się w dwóch zasadniczych kierunkach:

  • teoretycznych podstaw i inżynierii systemów informacyjnych,
  • inteligentnych systemów informacyjnych.

Do kierunków tych należą, w pełni zgodnie z przedmiotem działalności statutowej IPI PAN, następujące zadania badawcze:

  • matematyczne i logiczne aspekty systemów informacyjnych oraz nowe architektury komputerowe (specyfikacja i weryfikacja oprogramowania, systemy współbieżne, projektowanie i weryfikacja systemów ochrony danych, architektura wieloprocesorowa, kombinatoryczne metody w informatyce),
  • metody kolektywnego przetwarzania informacji (systemy agentowe, rozproszone przetwarzanie informacji, protokoły przesyłania danych, ochrona danych w środowisku sieciowym, wykorzystanie zasobów internetowych, organizacja przetwarzania informacji w środowisku sieciowym),
  • inżynieria oprogramowania i bazy danych (języki zapytań i programowania baz danych, obiektowe bazy danych, metody analizy i projektowania systemów informacyjnych, zarządzanie wiedzą, rozproszone i federacyjne bazy danych, technologie gridowe),
  • komputerowe metody analizy danych i algorytmy niekonwencjonalne (sieci bayesowskie i podobne, algorytmy gradacyjnej analizy danych, analiza danych zależnych i szeregów czasowych, analiza danych o dużym wymiarze, algorytmy ewolucyjne i inne inspirowane biologicznie metody uczenia się oraz przetwarzania informacji niepewnej, algorytmy rozproszone, lokalne i o masowej równoległości),
  • inżynieria lingwistyczna (analiza tekstów języka naturalnego, wnioskowanie na podstawie informacji lingwistycznej, wyszukiwanie informacji z tekstów języka naturalnego),
  • komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych (systemy oparte o: metody analizy danych i algorytmy niekonwencjonalne, inżynierię lingwistyczną, teorię gier, wykorzystywanie informacji graficznych).
Created: Thursday, 08 January 2009 09:05
Last Updated: Saturday, 27 September 2014 21:28